Eficiența energetică : PE a votat o ţintă obligatorie de minimum 35%, până în 2030

Eficiența energetică : PE a votat o ţintă obligatorie de minimum 35%, până în 2030

Deputații europeni au stabilit ținte ambițioase pentru o utilizare mai eficientă și mai curată a energiei. Astfel, Parlamentul European a confirmat propunerea comisiei parlamentare de a avea o țintă obligatorie de 35% de eficiență energetică în UE, un minimum de 35% din surse regenerabile în consumul brut final de energie și, respectiv, de 12% în transport, până în 2030. Pentru a atinge aceste ținte generale, statele membre trebuie să își stabilească propriile ținte care să fie monitorizate și realizate conform unei alte propuneri legislative, votate separat, privind guvernanța uniunii energetice. Rezoluția privind sursele regenerabile a fost aprobată cu 492 voturi la 88 și 107 abțineri. În ceea ce privește eficiența energetică, Parlamentul European a votat pentru o țintă obligatorie de minimum 35% și pentru ținte naționale indicative. Acest target trebuie calculat pe baza consumului estimat de energie în 2030, conform modelului PRIMES (care simulează consumul de energie și siste…