MERPANO, soluții integrate inovative pentru agricultura românească

Anul trecut, MERPANO a lansat Jurnalul de agricultură – o noutate pentru fermierul român. MERPANO, unul dintre cei mai importanți jucători din distribuția de input-uri pentru agricultură din partea de vest a României, cu un areal de peste un milion de hectare, a cunoscut o evoluție armonioasă. Strategia de dezvoltare a vizat, încă de la început, o creștere treptată, adaptată realităților economice și planului de consolidare al companiei pe piața de profil.

“Am preferat o creștere ușoară, astfel încât să fiu în permanență sigură că putem gestiona orice problemă s-ar fi ivit. Acest model ne-a ancorat foarte bine în acest business agricol. Am reușit astfel să-l înțelegem mai bine, să-l facem să prindă rădăcini puternice, iar mai apoi am decis că e timpul să-i imprimăm o verticalitate mai mare”, ne-a declarat Dna. Andrea Claudia Toșca, Director General Merpano SRL.

Portofoliul de produse și servicii oferit de MERPANO este unul foarte vast și cuprinde semințe, produse fitosanitare și îngrășăminte chimice de la principalii producători. Ceea ce diferențiază însă MERPANO de concurență este conduita ireproșabilă față de parteneri, seriozitatea și profesionalismul, fie ei fermieri sau furnizori.

Merpano se mândrește astăzi cu o echipă bine închegată, capabilă să acopere foarte bine regiunea pe care o deservește și să ofere consultanța de specialitate de care fermierii au atâta nevoie

Mediul în care se desfășoară activitatea MERPANO este unul impredictibil, fie că facem referire la condițiile climatice, fie că vorbim de cele socio-economice. Chiar și pentru cei care au acces mai facil la informație, este greu să se ofere sfaturi privind momentul cel mai prielnic de vânzare a recoltei, astfel încât rentabilitatea culturii să fie maximă pentru fermier. În acest sens, ca și facilitate, MERPANO, dispunând de un spațiu de depozitare de peste 20k de tone, pentru principalele culturi oferă clienților săi posibilitatea de a prelua producția și a o stoca, astfel recompensând fermierul fie imediat, fie când acesta este dispus să o vândă.

Stategia de dezvoltare a companiei

Serviciile pre- și post- vânzare au fost mereu în atenția companiei și au fost și sunt foarte apreciate de către fermieri. E poate unul dintre micile “secrete” de abordare folosit de MERPANO. Acest aspect se traduce prin instruire permanentă și kilometri parcurși la pas prin parcelele fermierilor, implicare totală și o cunoaștere extrem de amănunțită a situației existente. Un alt aspect important vizat de strategia companiei face referire la dezvoltarea de parteneriate cu principalii furnizori de input-uri, compania manifestând în permanență deschidere față de cei care se adresează pieței agricole în general.

În ceea ce privește inovația, MERPANO este unul dintre susținătorii de bază și unul dintre principalii vectori ai acesteia spre fermă.

“Nu poți atinge performanță fără accesarea produselor, tehnologiilor sau serviciilor inovative. În foarte scurt timp, vom avea un serviciu care sprijină deciziile luate de fermier cu privire la alegerea produselor, momentul semănatului, densitatea la semănat, momentul de aplicare al produselor de protecție a plantelor, urmărirea eficacității acestora, momentul intrării în stres hidric pentru pornirea instalațiilor de irigat, prognoze ale recoltei în vederea contractării producției. Considerăm că agricultura face pași uriași în această direcție. Acesta este viitorul, iar noi dorim nu doar să facem parte din el, ci și să participăm la construcția lui”, a continuat Dna. Andrea Claudia Toșca.

Anul trecut, MERPANO a lansat Jurnalul de agricultură – o noutate pentru fermierul român. Gândită ca o adevărată agendă dedicată celui care gestionează suprafețele agricole, Jurnalul de Agricultură cuprinde secțiuni dedicate principalelor culturi agricole, divizate pe costuri cu input-uri, cu lucrări efectuate, transportul sau uscarea producției și pe venituri obținute. Astfel, odată cu vânzarea producției, fermierul are o oglindă clară a întregii sale activități de peste an, plus un rezultat de rentabilitate a culturilor sale. O analiză la sfârșit de campanie a datelor colectate îl va ajuta să-și organizeze mai atent activitățile viitoare.

Anul acesta, MERPANO a lansat Jurnalul de agricultură – o noutate pentru fermierul român

Caracteristicile sezonului agricol 2018

Agricultura globală se află într-un proces de consolidare, proces care se răsfrânge asupra tuturor companiilor din piață. Anul 2018 a fost un an agricol considerat de excepție la nivel național, prin depășirea unor recorduri de producție la principalele culturi cerealiere ale țării, cum ar fi grâul și porumbul. Rezultate bune s-au înregistrat și la culturile oleaginoase, precum rapița de toamnă, floarea soarelui și soia. Pentru unele dintre produse, prețurile de vânzare a recoltei au fost determinante în exprimarea profitabilității. Acest fapt, a demonstrat încă o dată faptul că o diversificare a culturilor în asolament, pe lângă aportul tehnologic știut, mărește șansele de profitabilitate în fermă, creând perspectivele unui nou sezon agricol foarte bun sub aspectul capitalizării fermierilor.

Merpano se află mereu în proximitatea fermei, cum de altfel o face de 16 ani, prin identificarea corectă a nevoilor, seriozitate în furnizarea de bunuri și servicii și dezvoltarea unui portofoliu complet pentru a oferi soluții integrate inovative

Noul an agricol a debutat cu o secetă prelungită, acompaniată de temperaturi cu peste 10 ͦC față de media obișnuită a perioadei respective. Pregătirea terenului și înființarea culturilor de toamnă au fost foarte dificile, generând costuri suplimentare. Cu toate acestea, reprezentanții companiei se declară încrezători în viitor și își manifestă dorința de a rămâne principalul partener al celor implicați în agricultură.

Oferta de semințe pentru toamnă 2018

Oferta de semințe pentru culturile de toamnă este mereu diversă atât la cultura rapiței, cât și la cea a cerealelor păioase. Desigur, în cazul rapiței, unde segmentul sămânță F1 acoperă aproape în totalitate piața, principalii furnizori sunt companiile multinaționale. În privința cerealelor păioase, concentrarea este pe culturile de grâu și orz, culturi la care MERPANO deține și propria rețea de producere de sămânță. MERPANO produce peste 2.000 tone de sămânță de grâu C1 și cca 300 t orz C1, din cele mai adaptate soiuri (10-12 la cultura grâului și 1-2 la cultura orzului).

O practică a ultimilor ani a producătorilor de sămânță pentru culturile de primăvară (porumb, floarea soarelui, soia, mazăre) este reprezentată de ofertarea fermierilor începând încă din luna septembrie a anului precedent. Practic chiar înainte de recoltarea culturilor respective. Educarea în acest mod a fermierului și a distribuitorului a condus la o ușurare a procesului de logistică, la o estimare precoce a atingerii obiectivelor de vânzare, astfel că se câștigă timp de reacție în planul tactic de abordare a pieței încă din perioada de iarnă.

Provocările actuale ale agriculturii

Provocările actuale ale agriculturii fac referire la siguranța alimentară pe fondul creșterii populației, a încălzirii globale, a necesității reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, cu resurse tot mai limitate de suprafețe arabile, apă și energie. Aceste provocări pun o presiune foarte mare asupra tuturor celor implicați în cultivarea pământului.

Inovația derivă dintr-o necesitate. Inovația în agricultură nu mai reprezintă astăzi doar o opțiune

În agricultura ultimilor ani, observăm o regândire a strategiilor marilor companii furnizoare de produse si servicii dedicate agriculturii. Se dorește negreșit o întregire a portofoliului și oferirea unor soluții integrate din partea principalilor jucători. Pe de altă parte, se dorește eficientizarea investițiilor, în special în cercetare. Direcțiile acesteia, fie că vorbim de genetică, de produsele pentru protecția și nutriția culturilor, de științele solului sau de mecanizare, trebuie să fie convergente în final, iar rezultatele perfect sincronizate ca moment al ofertării. Plecând dinspre cercetare, aceasta trebuie să fie acompaniată de inovația în celelalte departamente conexe: producție, logistică, avizare, marketing, strategii de vânzare etc.

“În zilele noastre, reușim să inovăm doar atunci când înțelegem că ideile nu sunt comasate doar între granițele unei singure industrii sau a unui segment industrial. Aceste idei trebuie să vizeze mai multe sectoare industriale (agricultură, cibernetică, construcții de mașini, industria chimică ș.a.m.d.), economice și de comunicare, să se întrepătrundă, astfel încât să se transforme în soluții inovative, sigure, selective și conservative cu resursele și mediul în care trăim”, este de părere Dna. Andrea Claudia Toșca.

Investiții în agricultură

Merpano este cel mai important distribuitor regional și își dorește să își păstreze acest statut, motiv pentru care investește continuu, cea mai recentă investiție fiind stația de condiționare a semințelor.

Ideea unei astfel de stații de condiționare a venit odată cu dezvoltarea fermei proprii a companiei. Peste 5.000 de hectare lucrate anual și extinderea în continuare a acestei suprafețe a încurajat compania să devină unul dintre principalii furnizori de sămânță produsă pe terenurile proprii. În câmpurile de testare se fac observații asupra celor mai adaptate soiuri de grâu, orz, soia ș.a., iar pentru cantitățile uriașe de sămânță pe care le obține, o astfel de stație a devenit obligatorie. Stația este una modernă (Petkus), cu capacitate de peste 10 t/h, în funcție de fluxul tehnologic ales, deci cu o capacitate mare de procesare.

În ceea ce privește investițiile viitoare, ele privesc dezvoltarea sistemelor de irigații. Apa este principalul factor limitativ în agricultură, fapt ce reclamă o investiție imediată. Siguranța producției are ca punct de plecare asigurarea apei la momentele critice ale fenologiei plantelor de cultură.

De asemenea, din această primăvară, compania se adresează și fermierilor implicați în agricultura ecologică. Deși vorbim de un procent de 2-3% deocamdată, potențialul în următoarea decadă al acestui segment este, evident, un motiv pentru care MERPANO a dezvoltat un portofoliu specific, pe care îl lansează în această primăvară.

Resursa umană în cadrul MERPANO

Dezvoltarea și succesul de care s-a bucurat MERPANO nu ar fi fost posibile fără aportul echipei sale. Compania investește permanent în cei 65 de angajați, atât prin oferirea unor programe de pregătire continuă, cât și prin facilitarea accesului la unele dintre cele mai moderne tehnologii, aplicații și programe existente pe piață în acest moment. Un aspect important vizat în dezvoltarea angajaților îl constituie spiritul de echipă. Conform Dnei. Director General, “e foarte importantă instruirea fiecăruia, dar e mult mai important să așezi toate aceste piese într-un angrenaj care să funcționeze la cote maxime. Am dezvoltat o echipă cu care mă mândresc foarte mult. O echipă care poate conduce societatea fie doar prin o supervizare și nimic mai mult”.

Grija față de mediul înconjurător

Atenția față de mediu a fost pentru MERPANO întotdeauna considerată o prioritate, atât în recomandările făcute, cât și în practica agricolă din ferma proprie, în manipularea și transportul produselor de protecție a culturilor sau a îngrășămintelor chimice. Angajații sunt periodic instruiți cu privire la recomandările, manipularea și utilizarea produselor cu destinație specială.

Respectarea dozelor recomandate de producători este un prim aspect important atât pentru faună, microfaună, cât și pentru utilizator sau consumator

Echipamentele de aplicare a tratamentelor sunt dintre cele mai moderne, fără pierderi necontrolate ale soluțiilor aplicate, verificate de manipulatori calificați ca funcționalitate de câte ori este nevoie. Stația de condiționare funcționează pe principiul fluxului închis, astfel încât praful derivat este captat, depozitat și neutralizat în deplină conformitate cu legislația în vigoare. Grija față de problemele de mediu este dovedită și de implicarea directă în programul SCAPA, program de colectare a ambalajelor provenite ca urmare a activităților agricole.

Evoluție financiară

Încă de la înființare. MERPANO a înregistrat doar o evoluție ascendentă. Compania a încheiat un an agricol 2017/2018 cu vânzări ce au depășit anul precedent atât în volum, cât și în cifra de afaceri. Este evident că marja de profitabilitate/produs este una din ce în ce mai mică, ceea ce a determinat ofertarea unor volume mai mari, dar și o abordare nouă a segmentului de ferme familiale de sub 50 ha, pentru a dezvolta baza de clienți.

Gradul de adoptare a noilor tehnologii, concentrarea terenurilor agricole, prețurile bune de vânzare a producției, mărirea bazei de fermieri, sunt toate aspecte care determină un prognostic bun al evoluției.

‘’Profesioniștii zilelor noastre sunt aceia care deprind ușor elementele de noutate agricolă, le accesează în permanență și le dau utilitate activității lor zilnice. Suntem alături de ei prin toată gama noastră de servicii”, a declarat, în încheiere, Dna. Andrea Claudia Toșca, Director General MERPANO.

 

Articolul MERPANO, soluții integrate inovative pentru agricultura românească apare prima dată în Jurnalul de Afaceri.Articol original